Makaleler

Gayrimenkul Hukunda Temel Prensipler

Taşınmaz malların alım ve satımı, gayrimenkul finansmanı, intifa, irtifak, ipotek gibi ayni hakların tesis ve terkini gibi gayrimenkul hukukunun bilumum rutin ve diğer işlemlerinin ifası için tüm müvekkillerimize hukuki destek sağlarız.
Karşılıklı müzakereleri yürütür, uygun sözleşmeleri oluştururuz. Kira sözleşmelerinin hazırlanması sonrası geçerlilik süresi boyunca yönetimini gerçekleştiririz.
Gayrimenkul konularından doğan hukuki ihtilaflarda her aşamada müvekkillerimizi temsil ederiz.
Tapu sicil ve kadastro müdürlükleri ve belediyeler nezdinde kayıt tetkik işlemleri ve gayrimenkullerin değerlerine ilişkin durum tespit çalışmaları gerçekleştiririz.
Gayrimenkul yatırımı planlayan müvekkiller için nazım imar planı, […]

Read more...

Ticaret Hukuku ve Temel Prensipler

Türkiye’de ve yurt dışında iş ve yatırım yapan müvekkillerimize yüksek kalitede hukuki hizmet sunarız.
Yoğun olarak hukuki destek verdiğimiz sektörler: İlaç, bilişim teknolojileri, telekomünikasyon, enerji, reklam, medya, sigortacılık, gıda ile büyük çaplı gayrimenkul ve sanayi yatırımlarıdır.
Özelleştirme, halka açılma, birleşme ve devralma sözleşmelerini kaleme alırız. Mal varlığı ve hisse satış sözleşmelerinin müzakeresi ve mutabakatını sağlarız.
Azınlık haklarının korunması ve bu işlemlere ilişkin ön araştırmaların yapılmasını gerçekleştiririz.
Şirketler ve ortak girişimlerin hızlı ve kolayca kurulması, kurumsal yönetim danışmanlığı, şirketlerin en az hasarla iflası ve […]

Read more...

İcra ve İflas Davası

Finans, kredi ve leasing kuruluşlarından alınacak kredi veya leasingler ile ilgili olarak sözleşmelerin düzenlenmesi, akdedilmesi, sözleşme gereği teminatların sunulması, ipotek tesis edilmesi,
Finans, kredi ve leasing sözleşmelerinden doğan ihtilafların çözümü, yasal takibi, icra takibi,
Alacaklı gerçek ve tüzel kişiler adına alacaklarının yasal takibi, borçlu gerçek ve tüzel kişiler aleyhinde yapılmış yasal takip işlemlerinde ise hukuksal alanlarının korunması, gerçek borcun belirlenmesinin sağlanması,
Alacaklı ve borçlu için anlaşma zemini yaratılması,
İflas takibi,
Alacaklı gerçek ve tüzel kişilerin alacağını elde edebilmesi için borçlu aleyhine yapılacak iflas takibi, […]

Read more...